top of page

DIGITAL STRATEGI

Overordnede mål er i fokus. Faser og prosesser gjentas men innholdet og arbeidet i dem skreddersys til behovet og markedsmiksen blir bestemt

CONTENT MARKETING

Innhold møter strategi og taktikk. Vi har dedikerte personer som sikrer at målsetningene blir møtt så effektivt som mulig innenfor de rammene som settes

BRANDING

Ditt boligprosjekt er din merkevare. Gjennom en tydelig identitet og strategisk kommunikasjon skal vi spikre din merkevare i markedets underbevissthet

LEADS KAMPANJE

Vi skaper engasjement ved hjelp av strategi og markedsaktivitet. Flest mulig navn på listen fort, og så høy kvalitet som mulig

DIGITAL ANNONSEPAKKE

En digital annonse må skreddersys til det segmentet av målgruppen som skal se den. Dette oppnår vi ved A/B testing og performance management

SEM

Search Engine Marketing (også kalt "betalte søk") er annonsering i søkemotorene. Dette har høy verdi siden du når ut til de som aktivt søker din informasjon

REMARKETING

Både ikke-digitale annonser, telefon, epost, sosiale medier og/ eller Retargeting tas i bruk for å påvirke dine potensielle kunder

SALGSPROSPEKT

Grafisk designer og tekstforfatter jobber sammen for å fremstille salgsprospektet klart til trykk. Vi kan også ordne med trykk/ levering ved behov

bottom of page