top of page

Storformat

Når markedsplanen krever at 3D scene leveres i storformat kreves ekstra rendretid

Se enhets-priser

Ikke kunde? Registrèr deg her

Egen eller innleid CPU prosessorkraft

Ca. produksjonstid 5 - 8 timer

Beskrivelse: rendretid

Arbeidsgrunnlag: tidligere produserte 3D scener

Beskrivelse: rendretid

Korrekturer er inkludert

Typisk bruksområde for storformat er byggeplass-skilt. Vår standardleveranse på slike skilt er 2x3 meter. I noen tilfeller kan vi slippe unna storformatet ved å re-sample eksisterende grafikk. Dette går imidlertid bare dersom grafikken skal vises på "noe" avstand

bottom of page