Eksteriørscene oversikt

Fotomontering, oversiktsbilde. Større prosjekter

Se enhets-priser

Ikke kunde? Registrèr deg her

Leveres@A4@300dpi

Beskrivelse: modellering, teksturering, lyssetting, rendring og post-produksjon

Ca. produksjonstid 12 - 18 timer

Arbeidsgrunnlag: fasader, snitt, plan, situasjon i PDF+DWG format. Foto for bakgrunn, materialbeskrivelse (kledning, tak, farger, utomhusplan).

Beskrivelse

Korrekturer er inkludert

Større scene som tar høyde for mer innhold, men fra god avstand slik at detaljnivået reduseres