top of page

Eksteriør animasjon

Utvendig animasjon som løfter frem prosjektets kvaliteter og kommunikasjon

Se enhets-priser

Ikke kunde? Registrèr deg her

Leveres@1280px@30fps

Ca produksjonstid 48 timer

Beskrivelse: animert gjennomgang av fasader, utomhusplan og delvis interiør. Inkl. 2 animerte aktiviteter. Min. 30 sek.

Arbeidsgrunnlag: tidligere produserte 3D scener

Beskrivelse: animert gjennomgang av fasader, utomhusplan og delvis interiør. Inkl. 2 animerte aktiviteter. Min. 30 sek.

Korrekturer er inkludert

Disse produksjonene gir en helt unik opplevelse av prosjektet fordi alt kommer til liv i 30 bilder pr. sekund. Grad av detalj og realisme vil aldri bli på nivå med stillbildene for å unngå at kost/ nytte forholdet brytes totalt

bottom of page