top of page
Minken_montasje_01_181107logo.jpg

3D EKSTERIØR
SCENER

Kostnadsdrivere

Det er flere prosesser forbundet med visualisering. Kort fortalt handler det om modellering, teksturering, lyssetting, rendring og post-produksjon, i tillegg til prosjektledelse. Vi tar for oss disse elementene litt mer systematisk, sett mot en eksteriørscene som er ment å selge den prosjekterte boligen i det planlagte boligprosjektet.

 

Eksteriørscener varierer voldsomt i kompleksitet for vår del. Det kan være en enkel enebolig montert i foto eller det kan være et boligfelt med mange typer eneboliger, eller leilighetskompleks med store utomhusplaner og lignende.

Kreativt byrå

Prosjektledelse

Kunde dialog

Arbeidsgrunnlag

Målgrupper

Behov og forventninger

Filbehandling og korrespondanse

1,5 timers arbeid

Skjermbilde%202021-02-25%20kl.%2018.13_e

Lightmapping

Inspirasjon

Innstillinger

Testrendring

Justering

Kontroll

2 - 4 timers arbeid

KronstadX wireframe.png

Wireframes

Filbehandling

Inspirasjon

Modellering

Implementering

Kontroll

4 - 16 timers arbeid

Skjermbilde 2021-02-25 kl. 18.29.13.png

Innstillinger

Inspirasjon

Renderoppsett

Testrendring

Justering

2 - 4 timers arbeid

6 - 10 timers rendretid

KronstadX_modell.png

Farge og overflate

Inspirasjon

Fargekart

Innstillinger

Testrendring

Kontroll

4 - 16 timers arbeid

KronstadX_interiør615_01_201016final.jpg

Photoshop

Inspirasjon

Filtre og layers

Fotomanipulering

Montasje

Filbehandling

2 - 6 timers arbeid

Kostnadsdriver-ekst

RESULTATET

Forutsatt at vi har mottatt en prikkfri bestilling med alt nødvendig arbeidsgrunnlag til en gitt dato, har vi nå brukt ca. 20 timer pluss 5-6 timer rendretid over maskinpark, på å komme frem til et god scene. Dette resultatet er da et bruksklart (web) utkast som kunde skal godkjenne eller be om korrektur på før vi ferdigstiller til riktig oppløsning.

KronstadX_interiør615_01_201016final.jpg

WHITEBOARD

Modeller & elementer
Rendre-innstillinger eksemplifisert
Lightmapping eksemplifisert
Post produksjon resultat
Modeller & elementer
Modeller & oppsett
Modeller & teksturer
Modeller & teksturer
KronstadX wireframe
KronstadX_interiør615_01_201016final
bottom of page