Skilt til byggeplass

Oppsett av grafikk fra tidligere produserte elementer. Klar til trykk. 2x3m format

Se enhets-priser

Ikke kunde? Registrèr deg her

Leveres@2x3m@120dpi

Beskrivelse: infografikk

Inkl. 2x korrekturer

Arbeidsgrunnlag: tidligere produserte 3D scener og/ eller foto. Tekster fra kunde

Beskrivelse