top of page

Prosjektvideo

Vi redigerer dronefilm og legger til fortellende elementer i forhold til prosjektets beliggenhet

Se enhets-priser

Ikke kunde? Registrèr deg her

Leveres @HD@mov

Ca. produksjonstid 4-6 timer

Beskrivelse: merkelapper og tekst/logo i dronesveip/video

Arbeidsgrunnlag: kartinformasjon og videosveip/ drone

Beskrivelse: merkelapper og tekst/logo i dronesveip/video

Korrekturer er inkludert

Produksjonen er effektiv i forhold til å kommunisere beliggenhet og kvaliteter i nærområdet

bottom of page