top of page

Nyhetsbrev automasjon

Moduloppsett, funksjonalitet og oppsett

Se enhets-priser

Ikke kunde? Registrèr deg her

Kun kunder

Nei

Nei

Funksjonen lar systemet sende ut informasjon til definerte mottakere (feks. interessent-liste) etter definerte intervaller eller hendelser. Statistikk er inkludert

bottom of page