Mal til nyhetsbrev

Standardoppsett til nyhetsbrev for utsending til interessent-lister

Se enhets-priser

Ikke kunde? Registrèr deg her

Leveres klargjort på server

Beskrivelse: klargjort til utsending

Inkl. 2x korrekturer

Arbeidsgrunnlag: tidligere produsert innhold

Beskrivelse

Korrekturer er inkludert

Når prosjektnettsider er utvidet til å inkludere funksjonalitet for nyhetsbrev-utsendinger og automasjoner, kan nyhetsbrevet aktiveres. All respons herunder vil bli logget og kan følges opp med tilpasset informasjon og automasjoner