top of page

Interiør animasjon

Fullt møblert bolig inntil 90kvm. Walk-through visning. Mindre detalj/realisme enn stillbilder pga. kost/ nytte

Se enhets-priser

Ikke kunde? Registrèr deg her

Leveres@30FPS@1280px

Ca. produksjonstid 28 timer

Beskrivelse: animert interiørvisning

Arbeidsgrunnlag: fasader, snitt, plan, situasjon i PDF+DWG format. Foto-utsikt, materialbeskrivelse (kjøkkenleveranse, type gulv, lister/listfritt, målgruppe/ referanse).

Beskrivelse: animert interiørvisning

Korrekturer er inkludert

Interiør walk-through eller 3D interiørvisning gir en unik opplevelse av den prosjekterte boligen og fungerer godt på prosjektnettsider. Grad av detalj og realisme vil aldri bli på nivå med stillbildene for å unngå at kost/ nytte forholdet brytes totalt

bottom of page