top of page

Fotomanipulering

Når fotogrunnlaget krever at vi feks. fjerner en kran eller lignende

Se enhets-priser

Ikke kunde? Registrèr deg her

Kreativ prosess

Ca. produksjonstid 4 - 6 timer

Beskrivelse: typisk fjerning av elementer fra foto (kran/ container osv.)

Arbeidsgrunnlag: råfoto

Beskrivelse: typisk fjerning av elementer fra foto (kran/ container osv.)

Korrekturer er inkludert

Det er stor variasjon i kompleksitet. Ikke alt lar seg ordne på en god måte, men det er unntaksvis

bottom of page