top of page

Eksteriørscene stor

Flere typer bygg, større situasjonsplaner. Større prosjekter

Se enhets-priser

Ikke kunde? Registrèr deg her

Leveres@A4@300dpi

Ca. produksjonstid 30 - 40 timer

Beskrivelse: modellering, teksturering, lyssetting, rendring og post-produksjon

Arbeidsgrunnlag: fasader, snitt, plan, situasjon i PDF+DWG format. Foto for bakgrunn, materialbeskrivelse (kledning, tak, farger, utomhusplan).

Beskrivelse: modellering, teksturering, lyssetting, rendring og post-produksjon

Korrekturer er inkludert

En slik scene inneholder flere forskjellige typer bygg i og en relativt enkel situasjonsplan, eller like bygg og mer omfattende situasjonsplan

bottom of page