Eksteriørscene sit.plan

Tilleggspost for større situasjonsplaner med flere soner

Se enhets-priser

Ikke kunde? Registrèr deg her

Leveres@A4@300dpi

Beskrivelse: modellering, teksturering, lyssetting, rendring og post-produksjon

Ca. produksjonstid 17 - 22 timer

Arbeidsgrunnlag: detaljert utomhusplan

Beskrivelse

Korrekturer er inkludert

Mens noen situasjonsplaner begrenser seg til en eplehage og parsellhager, ser vi andre som har tennisbaner, pump-tracks, parkområder og åpne overvannsføringer