Eksteriør solstudie

Animert skyggevirkning. 4 årstider, gjennom døgn

Se enhets-priser

Ikke kunde? Registrèr deg her

Leveres@1280px@30fps

Ca. produksjonstid 28 - 36 timer

Beskrivelse: soldata animert i 3D scene

Arbeidsgrunnlag: tidligere produserte scener

Beskrivelse: soldata animert i 3D scene

Korrekturer er inkludert

Interessenten vil stort sett alltid være interessert i å lære mer om skyggevirkning og solforhold relatert til boligen han eller hun er interessert i. Det kan også vise seg nyttig for utbygger og megler ut over dette