top of page

Eksteriør solstudie

Animert skyggevirkning. 4 årstider, gjennom døgn

Se enhets-priser

Ikke kunde? Registrèr deg her

Leveres@1280px@30fps

Ca. produksjonstid 28 - 36 timer

Beskrivelse: soldata animert i 3D scene

Arbeidsgrunnlag: tidligere produserte scener

Beskrivelse: soldata animert i 3D scene

Korrekturer er inkludert

Interessenten vil stort sett alltid være interessert i å lære mer om skyggevirkning og solforhold relatert til boligen han eller hun er interessert i. Det kan også vise seg nyttig for utbygger og megler ut over dette

bottom of page