top of page
Storeløkken_interiør01_201223final.jpg

3D INTERIØR
SCENER

Kostnadsdrivere

Det er flere prosesser forbundet med visualisering. Kort fortalt handler det om modellering, teksturering, lyssetting, rendring og post-produksjon, i tillegg til prosjektledelse. Vi tar for oss disse elementene litt mer systematisk, sett mot en interiørscene som er ment å selge den prosjekterte boligen i det planlagte boligprosjektet.

Kreativt byrå

Prosjektledelse

Kunde dialog

Arbeidsgrunnlag

Målgrupper

Behov og forventninger

Filbehandling og korrespondanse

1,5 timers arbeid

Skjermbilde%202021-02-25%20kl.%2018.13_e

Lightmapping

Inspirasjon

Innstillinger

Testrendring

Justering

Kontroll

1,5 timers arbeid

10_edited.jpg

Wireframes

Filbehandling

Inspirasjon

Modellering

Implementering

Kontroll

3,5 timers arbeid

Skjermbilde 2021-02-25 kl. 18.29.13.png

Innstillinger

Inspirasjon

Renderoppsett

Testrendring

Justering

1,5 timers arbeid

4-6 timers rendretid

6_edited_edited.jpg

Farge og overflate

Inspirasjon

Fargekart

Innstillinger

Testrendring

Kontroll

3,5 timers arbeid

Skjoldneshagen_interiør.jpg

Photoshop

Inspirasjon

Filtre og layers

Fotomanipulering

Montasje

Filbehandling

2,5 timers arbeid

Kostnadsdriver-int

RESULTATET

Forutsatt at vi har mottatt en prikkfri bestilling med alt nødvendig arbeidsgrunnlag til en gitt dato, har vi nå brukt minst 14 timer pluss 4-6 timer rendretid over maskinpark, på å komme frem til et god scene. Dette resultatet er da et utkast som kunde skal godkjenne eller be om korrektur på før vi ferdigstiller til riktig oppløsning.

Skjoldneshagen v2.jpg

WHITEBOARD

Modeller & elementer
Modeller & elementer
Modeller & elementer
Rendre-innstillinger eksemplifisert
Lightmapping eksemplifisert
Post produksjon resultat
Modeller & elementer
Postproduksjon eksemplifisert
Modeller & elementer
Modeller & oppsett
Modeller & teksturer
Modeller & teksturer
Modeller & teksturer
bottom of page